ទំព័រដើម   Leave a comment

សូមស្វាគមន័ការអញ្ជឹងទស្សនា Webside របស់នាងខ្ងុំ

ទស្សនិកជនអាចស្វែងរកបាននូវអ្វីជាច្រើនដែលចងបាន,​ មានដូចជារូបភាព​​ថ្មី​  ប្រវត្តសាស្រ្ត របស់ប្រទេសកម្ពុជាយើង ពត៍មាន​ ហើយខ្ងុំនឹងខិតខំស្វែងរកនូវអ្វីដែលថ្មី ៗនិង​ ល្អៗ​​ ​ ដើម្បីផ្តល់ជូនទស្សនិកជន។

Advertisements

Posted August 23, 2011 by timsokchan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: